Про нас

Мета та завдання закладу

Метою діяльності Вінницького НРЦ «Гніздечко» є реалізація права на освіту дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями, їх соціальна адаптація, інтеграція в суспільство шляхом здійснення комплексних реабілітаційних заходів, спрямованих на відновлення здоров’я, здобуття освіти відповідного рівня, розвиток та корекція порушень.

Головними завданнями Вінницького НРЦ «Гніздечко» є:

 • забезпечення права дітей, які мають тяжкі порушення мовлення у поєднанні з порушеннями інтелектуального розвитку, дітей, які мають розлади спектру аутизму на здобуття відповідного рівня дошкільної та початкової освіти відповідно до їх можливостей, здібностей з урахуванням індивідуальних особливостей розвитку;
 • забезпечення ранньої соціалізації та підготовки таких дітей до здобуття відповідного рівня дошкільної, початкової освіти шляхом спеціально організованого освітнього процесу в комплексі з психолого-педагогічною, медичною, фізичною, соціальною реабілітацією;
 • створенням спеціальних умов для корекційної спрямованості освітнього процесу, подолання порушень фізичного та психічного розвитку, коригування порушень аналізаторів і формування мовлення учнів;
 • здійснення індивідуального та диференційованого підходу в освітньому процесі з урахуванням характеру порушення;
 • забезпечення системного кваліфікованого психолого-медико-педагогічного супроводу дітей з урахуванням їх стану здоров’я, особливостей психофізичного розвитку;
 • формування громадянської позиції, почуття власної гідності, готовності до трудової діяльності, відповідальності за свої дії;
 • розробка та втілення у практику інноваційного змісту, форм та методик освітнього та лікувально-реабілітаційного процесів;
 • розвиток природних позитивних нахилів, здібностей та обдарувань, творчого мислення дитини, потреби і вміння вдосконалюватися;
 • надання реабілітаційних послуг дітям з інвалідністю згідно з індивідуальною програмою реабілітації дитини з інвалідністю;
 • надання психолого-педагогічної допомоги батькам (особам, які їх замінюють), які виховують дітей з інвалідністю, з метою залучення їх та дітей до освітнього та реабілітаційного процесів.

Корекційна робота

Освітня діяльність навчально-реабілітаційного центру має корекційну спрямованість. Інваріантна складова навчального плану Вінницького НРЦ обов’язково включає години корекційно-розвиткової роботи, зміст якої реалізується через предмети:

 • «Розвиток мовлення»;
 • «Лікувальна фізкультура»;
 • «Ритміка»;
 • «Соціально-побутове орієнтування».

Метою корекційно - розвиткової роботи є: психосоціальний розвиток та корекція психофізичних порушень, компенсація порушень мовленнєвого розвитку та створення умов для формування навичок вільної комунікації, що сприятиме включенню дітей з порушеннями мовленнєвого та інтелектуального розвитку в суспільне життя.

Корекційно – розвиткова робота спрямована на вирішення завдань, зумовлених особливостями психофізичного розвитку учнів/вихованців:

 • формування особистісних якостей дитини, розвиток і корекція психічних процесів, сприяння психологічної адаптації та соціальної реабілітації;
 • визначення та подолання мовленнєвих порушень з урахуванням механізмів їх виникнення та з опорою на найбільш збережені компоненти мовленнєвої та пізнавальної діяльності;
 • попередження появи вторинних порушень мовленнєвого (дисграфія, дизорфографія, дислексія) та пізнавального розвитку;
 • розвиток навичок саморегуляції та саморозвитку дітей шляхом взаємодії з навколишнім середовищем з урахуванням наявних навичок комунікативної діяльності, мотивації мети та соціальних норм поведінки;
 • формування компенсаційних способів діяльності;
 • корекція та розвиток рухових порушень та недоліків фізичного розвитку, формування вмінь диференціювати рухи відповідно ступеня мускульних навантажень, темпу рухів, підпорядкування рухів музиці.

Основними напрямками корекційно-розвиткової роботи є:

 • розвиток мовлення;
 • соціально-побутове орієнтування;
 • лікувальна фізкультура;
 • ритміка.

Корекційно-розвиткову роботу проводять спеціалісти НРЦ:

 • вчитель-логопед;
 • вчитель-дефектолог;
 • вчитель фізичної культури;
 • вчитель музичної культури;
 • практичний психолог;
 • соціальний педагог.

З метою розвитку творчих здібностей дітей, обдарувань та організації змістовного дозвілля в у закладі працюють такі гуртки та творчі майстерні:

 • «Соловейки»;
 • «Азбука майстерності»;
 • «Народна майстерня»;
 • «Казковий віночок»;
 • «Барви рідного краю»;
 • «Спортивні ігри».

Accessibility menu
Contrast settings
Font size
Letter spacing
Line height
Obrazki
Font
Reset the settings